Duurzaamheid en MVO

mededeling elke pagina 3Wat is duurzaamheid?

Op deze website kom je de term duurzaam(heid) vaak tegen. Voor alle duidelijkheid geef ik hier weer wat ik met die term bedoel.

Duurzaamheid heeft te maken met hoe je omgaat met jezelf, met de ander en met de aarde/het milieu. Iemand die op een duurzame manier omgaat met zichzelf, de ander en de aarde, heeft oog voor de gevolgen van zijn/haar gedrag. Iemand die duurzaam handelt, let erop dat door zijn gedrag de toekomstige generaties in hun behoeftes niet worden belemmerd. Langetermijnvisie staat hierbij centraal.

Wat betekent dit concreet voor de inhoud van de boeken die ik wil uitgeven?
Ik wil boeken uitgeven die mensen de hand reiken om te groeien op vlak van persoonlijke en relationele ontwikkeling maar die ook handvatten aanbieden rond maatschappelijke thema’s, milieuproblemen,… Mensen die groeien op persoonlijk vlak kunnen op een meer harmonieuze manier in relatie staan tot zichzelf, tot anderen en tot de aarde.

Wat betekent dit voor de vorm van de boeken die ik wil uitgeven?

Wave werkt samen met drukkerijen die oog hebben voor een duurzame aanpak. We kiezen voor 100% gerecycleerd papier en vegetale inkten. Het formaat van de boeken wordt zodanig gekozen dat er zo weinig mogelijk papier wordt weggegooid tijdens het drukken. Onze voorkeur gaat uit naar drukkerijen die geen solventen gebruiken bij het reinigen van hun machinepark en die zoveel als mogelijk hun machines laten draaien op groene energie.
Voor de afwerking gaan we steeds op zoek naar die methodes die het meest milieuvriendelijk zijn en eenvoudig te recycleren zonder in kwaliteit te moeten inboeten (we houden niet zo van boeken die na enkele keren openslaan uit elkaar vallen).
Daarnaast gaat er ook aandacht naar de manier waarop de boeken worden aangeboden: via een webshop en geleverd via de post. De postbode komt toch dagelijks langs waarom zouden we dan een koerier een extra rit laten maken?

De begrippen duurzaam ondernemen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) worden vaak door elkaar gebruikt.
Ondernemingen staan midden in de maatschappij. Daarom hebben zij ook een morele verantwoordelijkheid voor de manier waarop zij zich in de maatschappij gedragen: Hoe zij omgaan met afval en energie. Hoe zij zorg dragen voor hun werknemers, en hoezeer zij klanten echt verder helpen, ook als er iets niet in orde is met het product. Hoe ze zorg dragen voor veilige producten en fatsoenlijke omgang van mensen in het bedrijf met elkaar en met anderen.
Bij duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen staat duurzaamheid centraal in alle aspecten van het ondernemen. De duurzame of maatschappelijk verantwoorde onderneming streeft naar een evenwicht tussen een financieel gezond klimaat, een beter leefmilieu, welzijn van de medewerkers en een bijdrage aan de maatschappij. Een duurzame of maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen komt terug in alle bedrijfsprocessen: van inkoop tot personeelsbeleid en van marketing tot verkoop. In dit kader spreekt men van 3 P’s:

– Profit: je onderneemt met als doel om winst te maken zodat de onderneming kan blijven bestaan of zelfs kan uitbreiden en dus werkgelegenheid kan blijven bieden en kan blijven investeren in innovatie.
– People: de onderneming is er voor de mensen, de mensen zijn er niet voor de onderneming. De onderneming wil een positieve impact hebben op de samenleving.
– Planet: er wordt gestreefd naar een zo klein mogelijke negatieve impact of een zo positief mogelijke impact op het leefmilieu van mens en dier.

Ik kies ervoor om met wave de uitdaging aan te gaan om op een andere manier met boeken om te gaan, om op een andere manier naar uitgeven te kijken en om duurzaamheid centraal te stellen in de onderneming. De speerpunten hierin zijn:

– duurzaamheid in het productieproces van de boeken:
> aandacht voor gerecycleerd papier,energievoorziening van de drukkerij, afvalbeheer van de drukkerij, keuze voor duurzaam en veilig materiaal dat lang meegaat en niet snel op de afvalberg belandt,…
> Loskomen van de traditionele manier van grote volumes drukken. Kleine oplages vragen minder kosten wat betreft stockage; je moet geen grote magazijnen gaan verwarmen en droog houden…
– duurzaamheid op vlak van distributie: loskomen van het traditionele verkoopkanaal via magazijnen, distributeurs en winkels. Verkoop via de webshop die we voor alle internetgebruikers toegankelijk willen maken.
– duurzaamheid in de verzending: op welke manier kunnen de boeken verpakt en verzonden worden zodat de impact hiervan op het milieu zo klein mogelijk is?
– duurzaamheid op vlak van marketing: op welke manier laat je mensen weten dat wave bestaat en wat wave doet, met respect voor hun privacy en grenzen en met respect voor het milieu?
– duurzaamheid op vlak van organisatie en personeelsbeleid: hoe ga je om met iedereen die mee helpt bij het tot stand komen van de boeken zodat zij zelf ook beter worden van de projecten die we uitvoeren? Wie werf je aan, met wie werk je samen, wat verwacht je op vlak van aantal werkuren en toewijding tegenover welke verloning? Fair trade… Nadruk op samenwerken, coöperatie, openheid in de communicatie.
– duurzaam financieel beleid: loskomen van het principe “grote winsten nastreven door grote risico’s te nemen”
> door met kleinere oplages te werken, ligt de stukprijs hoger, maar neem ik veel minder risico (ik moet niet investeren in een grote stock die misschien maar voor de helft verkocht geraakt). Daardoor is het makkelijker om wave financieel gezond te houden.

Tot slot wil ik met wave mee trekken aan de kar van mentaliteitsverandering. Wave is meer dan alleen een kanaal om boeken te verkopen en geld te verdienen. Met wave wil ik bijdragen aan de mentaliteitsverandering die nodig is. Door boeken aan te bieden die mensen hierin begeleiden en informeren. Maar ook door lezers bewust te maken van de impact van boeken op het milieu en de keuzes die ze daarin zelf kunnen maken: duurzame boeken kopen, e-books kopen, boeken delen of ontlenen,…

Hier wil ik graag een belangrijke kanttekening maken: het domein van duurzaamheid is altijd in ontwikkeling. Duurzaamheid is daarom een doel, een principe dat ons stuwt en geen vaststaand gegeven. Wat op vlak van drukprocedés en materialen op dit moment als heel duurzaam wordt gezien, is dat binnen afzienbare tijd niet meer. Onderzoek en innovatie van materialen en procedés zorgen ervoor dat deze sector steeds verder ontwikkelt en evolueert. Bijgevolg kan je nooit beweren dat je product 100% duurzaam is. Je kan enkel zo duurzaam mogelijk te werk gaan. Ik zal hier dus ook nooit beweren dat de boeken van wave allemaal 100% duurzaam zijn. Ik ben steeds op zoek naar verbetering, sta absoluut open voor tips van lezers en moet ook steeds verschillende afwegingen maken. Wat doe je bijvoorbeeld met de kaft van een kinderboek? Harde kaften of geplastificeerde kaften zijn niet duurzaam want zeer moeilijk recycleerbaar. Maar tegelijk moeten we ervoor zorgen dat een kinderboek de plakkerige en minder zachtaardige kinderhandjes overleeft. Een boek dat na 3 maanden helemaal in stukken uit elkaar hangt en bij het oud papier belandt, is ook niet duurzaam…
Ik dien ook het totaalplaatje in het oog te houden:duurzaam materiaal en een duurzaam drukprocedé die zoveel kosten dat ik meteen financieel over kop ga, zijn ook niet bepaald duurzaam te noemen…

Kortom: duurzaamheid is geen exacte wetenschap maar een proces van keuzes maken, afwegen, nadenken over gevolgen van je keuzes, nieuwe informatie ontdekken, communiceren en uitproberen…
Dit is een domein waarin je nooit alles weet en altijd verder komt wanneer je communiceert met alle betrokkenen (en zeker de lezers!). Ik ben nieuw in dit domein. Wanneer je opmerkingen of bedenkingen hebt, geef ze me dan zeker door.

Wave staat voor de uitdaging om uitgeven op een andere manier aan te pakken. Daarbij zullen duurzaamheid en MVO centraal staan. Dit verg creativiteit, oog voor innovatie, durf en veel geduld. Dit vergt ook openheid en communicatie: laten we samen bekijken hoe we steeds verder kunnen evolueren…

Daar staat wave voor!