Missie

mededeling elke pagina 3Ik ben ervan overtuigd dat geïnspireerde creativiteit en duurzaam ondernemerschap de uitweg uit de huidige crisis zijn. Met wave wil ik hier op mijn eigen manier een bijdrage aan leveren.

Wave wil vanuit haar expliciete visie op ondernemen mee aansluiten bij een grote stroming die positieve antwoorden wil geven op de vragen en problemen waar onze maatschappij mee geconfronteerd wordt: milieuverontreiniging, opwarming van het klimaat, uitputting van de fossiele brandstoffen, eenzaamheid, ongelijkheid, geweld, angst,…
Ik ben ervan overtuigd dat de huidige ‘economische’ crisis veel meer omvat dan enkel onze economie. Grote vragen dringen zich op: hoe gaan we om met onze grondstoffen; hoe gaan we om met onze aarde; hoe gaan we om met elkaar als buren, als klanten, als medewerkers, als gezinsleden, als bewoners van deze aarde; hoe gaan we om met geld, met winst en verlies; hoe gaan we om met het leven hier op aarde?
In plaats van me te verliezen in deprimerende nieuwsberichten en dramatische prognoses die me het gevoel geven dat het allemaal ver buiten mijn macht ligt, kies ik ervoor om op een positieve, actieve manier mijn steentje bij te dragen. Dat is wat wave wil doen.

Hieraan gekoppeld wil wave zich inzetten voor de promotie van creativiteit als positief antwoord op de crisis.
Wave wil bijzondere aandacht besteden aan het stimuleren van onbekende, nieuwe auteurs die graag hun debuut willen maken op de boekenmarkt. Door de keuze voor heel kleine oplages, is het risico beperkt en is het mogelijk om nieuw talent te lanceren.
Het realiseren van dromen heeft iets besmettelijks: steeds meer mensen kunnen met eigen ogen zien dat actief en creatief je eigen leven vorm geven echt mogelijk is. Het wordt steeds duidelijker dat een positief antwoord in zware tijden mogelijk is. Steeds meer mensen zullen de lokroep nog moeilijk kunnen weerstaan en zo de moedige stap zetten naar actie en creatief zijn.

Daarnaast verwelkomt wave uiteraard heel graag auteurs die reeds eerder werk gepubliceerd hebben en die zich aangesproken voelen door de visie van wave.