Visie

mededeling elke pagina 3Visie op ondernemen.

Als onderneming sta je midden in de maatschappij en kan je een voorbeeldfunctie vervullen. Daarom kiest wave voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Speerpunten in de bedrijfsvoering van wave:

– ondernemen vanuit passie: Live your dream! If you love what you do, succes will come.

– durf te dromen: the sky is the limit!

– ondernemen vanuit vertrouwen in plaats van angst (zeker in tijden van crisis!). En bij gevolg: coöperatie in plaats van concurrentie…

– ondernemen vanuit respect
> respect voor ons leefmilieu: in zoveel mogelijk aspecten van het produceren en verspreiden van boeken zullen ecologische principes voorop staan.

 • * wave werkt samen met een drukkerij die bewust keuzes maakt op vlak van papier, inkt, lijm, andere grondstoffen, afvalbeheer,…
 • * bij het drukken gaat er veel aandacht naar de keuze van papier en de keuze van afwerking van het boek zodat het enerzijds sterk genoeg is en lang mee kan gaan (duurzaam in de tijd) en anderzijds zoveel mogelijk recycleerbaar en zo min mogelijk belastend is voor het milieu.
 • * wave kiest ervoor om met kleine oplages te werken. Er worden niet ineens 1000 exemplaren gedrukt die we zo snel mogelijk moeten verkopen (en waarvan de overschot op de grote berg van verspild papier belandt). De winstmarges zijn dan wel kleiner, maar de efficiëntie is groter: verspilling wordt uitgesloten en er moet geen budget voorzien worden voor stockage van enorme stapels boeken.
 • * wave verkoopt haar boeken via internet, niet via de vele boekhandels. Er worden op die manier minder boeken rond gereden, de klant moet geen brandstof verbruiken om het gamma te komen bekijken en de stock kan klein blijven omdat er niet in elke winkel een aantal exemplaren moeten liggen.
  * wave verstuurt haar boeken met de post. De postbode komt toch al dagelijks langs dus de levering van de boeken vergt geen extra rit door een koerier. Wave gebruikt ook de enveloppen van de post. De post besteedt veel aandacht aan het materiaal waarmee deze enveloppen gemaakt zijn: het gebruikte papier en karton is FSC-gecertificeerd.
 • * wave heeft geen eigen winkel en moet dus ook geen extra ruimte verwarmen en van stroom voorzien.
 • * elk boek dat op papier verschijnt, verschijnt ook als e-book: een digitaal boek waar helemaal geen papier voor bedrukt moet worden. Een e-book wordt niet per post verzonden maar ontvang je via e-mail. Om de verkoop van de e-books te stimuleren, worden de e-books interessant geprijsd. Idealiter verkoop ik alleen nog e-books, maar zolang niet iedereen een e-reader heeft, is dat nog niet haalbaar…
  * voor de stroom en verwarming van het kantoor van wave werd er gekozen voor een groen contract.
  * de website van wave draait op servers die hun energie volledig uit windmolens halen (https://www.one.com/en/powered-by-windmills)

> respect voor de klant: principes van ethische marketing worden gevolgd. Alleen die klanten die zich inschrijven op de nieuwsbrief zullen geregeld mailings van wave ontvangen. Uitzonderlijk wordt een bepaalde doelgroep eenmalig aangeschreven omdat er een boek uitkomt dat zich specifiek tot deze groep richt.

> respect voor het product: het uitwerken van iemands droom vraagt zorg, tijd, ruimte en toegewijde aandacht.

> respect voor het creatief proces: met ruimte voor echte inspiratie, los van moordende deadlines maar binnen duidelijke afspraken die samen worden vastgelegd.

> respect voor het groeiproces van wave zelf: wave mag organisch groeien. Ik ga dus niet voor de geforceerde, explosieve expansie waarbij grote winsten gebaseerd zijn op grote risico’s (met alle gevolgen van dien).

> respect voor de auteurs en illustratoren: door consequent te werken vanuit een samenwerkingsmodel waarbij de auteur/illustrator nauw betrokken wordt bij elke stap in het productieproces.

Kortom: duurzaamheid als basis van de filosofie van deze onderneming.

Visie op creativiteit.

Een uitgeverij is een handelaar in creativiteit. Maar wat is creativiteit?
Creatief zijn betekent ‘ja’ zeggen tegen je eigen kwaliteiten. Niet langer passief blijven zitten en wachten tot de crisis overgaat, tot de politici het probleem oplossen of tot iemand je komt redden. Creativiteit is je openen voor dat wat je de wereld te bieden hebt en er ook werkelijk iets mee doen. Creativiteit doet het leven weer stromen, haalt je uit de passiviteit en laat alles weer bruisen.

Als het gaat om de creativiteit van het schrijven, dan verwijs ik graag naar de lezing van Elisabeth Gilbert op Ted talks. Zij vertelt hoe het niet zijzelf is die de inhoud van haar boeken verzint, maar hoe zij zich opent voor de inspiratie die door haar heen stroomt. Uiteraard is het nadien aan de schrijver om het resultaat van die inspiratie te verfijnen en de tekst te polijsten. Maar in oorsprong komen de ideeën en de meeste woorden via inspiratie tot de schrijver.
Wie ervan uitgaat dat een schrijver alles zelf moet verzinnen, legt die schrijver erg veel druk op. Wanneer het succes eens uitblijft, is dit een persoonlijk falen van de schrijver die misschien toch niet zo getalenteerd is als men dacht.
Wie echter uitgaat van inspiratie als een stroom die door je heen komt, maakt zichzelf vrij van deze druk. Creativiteit wordt dan een proces van open staan voor wat zich aan je toont, een proces van ontvangen en volgen van de stroom.
Hetzelfde kan opgaan voor illustratoren. Waar halen zij hun schitterende ideeën vandaan? Moeten ze zichzelf daar elke keer opnieuw voor overtreffen of ontvangen ze deze mooie beelden (die ze dan wel zelf op papier moeten krijgen) onder de vorm van inspiratie?

Deze visie op creativiteit heeft zijn impact op de manier van werken van wave. Als je uitgaat van inspiratie en niet van puur mentale activiteit, dan weet je dat creativiteit zijn eigen tijd en tempo kent. Bijgevolg werkt wave niet met wurgende deadlines die zoveel stress geven dat de schrijver of illustrator zich niet meer kan ontspannen en openen voor het creatieve proces van inspiratie. Nauwe samenwerking met auteurs en illustratoren wordt een vanzelfsprekendheid.
Wave verwacht toewijding en betrouwbaarheid en biedt in ruil daarvoor ruimte voor ware inspiratie.