Verhalen voor hart en ziel

mededeling elke pagina 3“Verhalen voor hart en ziel” zijn verhalen met twee lagen. Aan de oppervlakte zijn ze als elk ander verhaal: ontspannend, mooi, fantasierijk,… Maar onder die oppervlakte werken ze als helende of therapeutische verhalen: ze helpen kinderen, jongeren en volwassenen die met bepaalde moeilijkheden kampen. De gelaagdheid in deze verhalen maakt het mogelijk om dat wat is vastgelopen op onbewust niveau, weer los te maken. Daarom spreken we ook wel van ‘helende verhalen’.
In deze verhalen wordt een probleem op een metaforische/symbolische wijze verwerkt op zo’n manier dat het probleem niet meer meteen herkenbaar is. Daardoor kan het denkvermogen van de luisteraar zich niet met de inhoud en de boodschap van het verhaal ‘bemoeien’. Bijgevolg krijgen de beelden in het verhaal de kans om rechtstreeks door te dringen tot het onbewuste van de luisteraar, daar waar het probleem zijn oorsprong kent.

Al eeuwen lang worden dit soort verhalen verteld om de toehoorders te raken, om hen iets aan te reiken voor hun eigen groeiweg, om hen te inspireren, hen kracht te geven en uit te dagen om nieuwe wegen te proberen en uit hun problemen te groeien. Volksvertellingen en sprookjes zijn van alle culturen en van alle tijden…

Deze reeks van “Verhalen voor hart en ziel” behandelt problemen waarmee kinderen in therapie komen. Elk verhaal werd geschreven voor een bepaald kind dat therapie bij mij volgde. Aangezien de thema’s echter bij zovele andere kinderen ook voorkomen, heb ik ervoor gekozen om de verhalen te publiceren.

Aan het taalgebruik in deze verhalen zal je merken dat dit voorleesverhalen zijn. Het is niet de bedoeling dat kinderen in hun eentje deze verhalen lezen. Een helend verhaal werkt veel dieper in wanneer een kind het zowel hoort als ziet (door naar de prenten te kijken). Dit geldt trouwens ook voor volwassenen!

“Verhalen voor hart en ziel” zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond. Iedereen kan genieten van een helend verhaal, ook al zit je misschien zelf niet vast met het thema waarover het verhaal gaat. Helende verhalen zijn dus niet enkel voor die kinderen, jongeren of volwassenen die een probleem hebben. Iedereen kan op een dieper niveau baat hebben bij en genieten van een helend verhaal.
De regel is meestal: vind je een verhaal heel mooi, spreekt het je aan? Dan is dat ook een verhaal dat helend werkt voor jou en dat jou iets bijbrengt.

De meeste “verhalen voor hart en ziel” hebben een open einde waardoor ze de luisteraar/lezer aan het werk zetten en uitnodigen om zelf een einde te fantaseren.

Omwille van de twee lagen zijn deze verhalen heel bruikbaar in het onderwijs en in de hulpverlening. Maar deze verhalen lenen zich even goed om thuis samen met je kind te genieten van een gezellig voorleesmoment.

“Verhalen voor hart en ziel” richten zich tot lezers en luisteraars tussen 4 en 94 jaar oud…

Verschenen in deze reeks:
De schat in de stilte.
Straal Stella, straal!